Ædelstenminerne i Steinkaulenberg pfeil6

og det historiske Vandsliberi  pfeil6